Uitgeverij

Hoe StoryLand jouw boek kan uitgeven

Jouw boek is jouw geesteskind
en verdient alle respect

StoryLand 

StoryLand is veel meer dan een klassieke uitgeverij. Het is opgericht door gepassioneerde mensen die al jaren in het vak zitten en het niet langer konden aanzien dat uitgeverijen alle winst op zak staken, de auteurs alle rechten ontnamen en hen met wat broodkruimels naar huis stuurden.  De meeste auteurs blijven ook in het ongewisse, weten niet wat er met hun boek gebeurt, aan wie het verkocht is en hoeveel exemplaren. Ze kunnen maar hopen dat de afrekening die meestal na een jaar volgt juist is en de betaling geen maanden op zich laat wachten.

Dit is naar onze mening niet fair en volledig respectloos voor de auteur die zijn geesteskind afgeeft en hoopt dat het in goede handen is.

Onze waarden

Daarom heeft StoryLand een aantal formules ontwikkeld waarmee we auteurs echt kunnen helpen en hen met een professioneel team kunnen bijstaan, om maximaal de vruchten van hun werk te kunnen plukken.

Daarbij dragen we steeds volgende waarden hoog in het vaandel:

 • MEDEZEGGENSCHAP
  Er moet met de auteur een team gevormd worden waar hij zich nauw bij betrokken voelt, medezeggenschap heeft en soms zelfs beslissingen neemt.
 • MAXIMALE OPBRENGST
  De auteur moet, afhankelijk van de gekozen formule, een maximaal financieel voordeel krijgen.
 • ALLE AUTEURSRECHTEN BEHOUDEN
  Afhankelijk van de gekozen formule moet ernaar gestreefd worden dat de auteur de rechten op zijn werk blijft behouden.
 • VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
  Hij moet steeds, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur inzage krijgen in zijn project en alle werkzaamheden, die verband houden met zijn boek, kunnen volgen.
 • MAXIMALE BESCHIKBAARHEID
  Hij moet, ook buiten de normale kantooruren contact kunnen opnemen met medewerkers van StoryLand om dringende zaken te kunnen bespreken.
 • GEEN AFSTANDELIJKHEID
  Auteurs zijn meestal verrast over de intimiteit en vriendschap die ze van StoryLand-medewerkers ervaren, alsof ze al jaren goede vrienden zijn. Deze openheid maakt dat alles makkelijker bespreekbaar is.

 

Wij geven echt om jou

Kortom, StoryLand is een uitgeverij die echt om auteurs geeft. Al onze medewerkers, zonder uitzondering, zijn gepassioneerd door boeken, ze werden doorheen de tijd zorgvuldig geselecteerd en aangetrokken. Niet alleen op basis van hun technische of praktische kwaliteiten, maar ook en vooral voor wat ze voor een auteur en zijn boek kunnen betekenen. Alles draait bij StoryLand om de auteur, we plaatsen de auteur in het centrum van onze activiteiten.

Dit zijn de formules die we beschikbaar hebben en waarmee we 90% van de aangeboden manuscripten kunnen uitgeven.

De “full service” formule is het paradepaardje van StoryLand omdat de auteur daarmee 100% van de winst kan opstrijken en al zijn rechten blijft behouden. StoryLand stapt mee in het project van de auteur.

Met de “classic” formule geven we jouw boek uit als een klassieke uitgeverij, maar doen zelfs beter omdat we reeds na enkele maanden uitbetalen, ongeacht hoeveel boeken er verkocht zijn. Jouw boek moet dan echt goed zijn en je moet reeds over naambekendheid beschikken.

De “POD-assistance” formule is er voor boeken waar er een te beperkt publiek voor zal zijn en de kosten van een normale uitgave niet opwegen tegen de mogelijke inkomsten. Hiermee kunnen auteurs zelf hun boek uitgeven.