Als je echt gelooft in je eigen project

Full service formule

Een formule waarbij je 100% van de winst
krijgt en alle rechten behoudt.

We stappen mee in jouw project

Enkel het beste is goed genoeg voor jouw boek

StoryLand “Full Service” is een volledig nieuw concept van uitgeven. De auteur behoudt daarbij alle rechten op zijn werk, maar stelt StoryLand aan om zijn boek professioneel op de markt te brengen zodat hij een maximum aan verkopen kan genereren en daarbij alle winst kan behouden. StoryLand behartigt de belangen van de auteur, zorgt dat zijn boek wordt uitgegeven en via de 1500 verkooppunten van het Centraal Boekhuis beschikbaar is, organiseert de marketing activiteiten, houdt daarvoor contacten met boekhandels, pers en televisie, begeleidt de auteur stap voor stap in alle processen die voor hem van belang zijn, en dat tegen een vast bedrag welke in hoofdzaak van de eerste inkomsten van de verkoop van het boek worden afgehouden.

Hoe het werkt

 In feite doet StoryLand, volledig in samenspraak met de auteur, het volledige beheer van het project van de auteur, voor zolang deze dat zelf wenst. Wat belangrijk is, en dat ga je zelden bij een andere uitgeverij vinden, blijf je na het beëindigen van de samenwerking, alle rechten op jouw boek behouden en je kan ermee doen wat je wilt.

Deze formule is alsof je jouw eigen uitgeverij bezit zonder alle rompslomp die erbij komt kijken.

Hoe werkt het?

1. MANUSCRIPT INLEVEREN

Geen boek zonder manuscript. De eerste stap is dus je manuscript opsturen. Je mag een kopij naar ons adres opsturen (hou er wel rekening mee dat we geen manuscripten terugsturen), maar de beste werkwijze is dat je jouw manuscript als PDF of MS Word document naar ons e-mailt samen met een korte toelichting (synopsis)  waarover jouw boek gaat.  Dat zullen we beoordelen op inhoud en vorm en we zullen je zo spoedig mogelijk (normaal binnen de 2 weken) hierover bericht laten. Als we jouw boek goed bevonden hebben, zal je de mogelijkheid hebben dit via de “full service”-formule uit te geven.

2. DE VASTE KOSTEN

Een boek uitgeven kost geld, maar een groot deel van die kosten zijn vooraf te berekenen (zoals het boekomslag creëren, de vormgeving, ISBN aanvragen, promotiemateriaal, kostprijs van het drukken,…) Dat noemen we de vaste kosten.
StoryLand schiet 60% van de vaste kosten voor, jij de overige 40% en van de eerste inkomsten recupereert StoryLand haar kosten. Als alle kosten terugverdiend zijn is de winst 100% voor jou.

Omdat we jouw belangen tegenover derden moeten verdedigen en anderen toestemming moeten geven om jouw boek te verdelen, moet je jouw rechten tijdelijk voor de duurtijd van deze overeenkomst naar ons overdragen. De duurtijd van de overeenkomst bedraagt de tijd die nodig is om minstens onze kosten te kunnen vergoeden, met een minimum van zes maanden. Na zes maanden kan jij beslissen om de overeenkomst stop te zetten en worden alle rechten weer naar jou overgedragen, of je kan opteren dat een verdere samenwerking wenselijk is, en de overeenkomst gewoon laten doorlopen voor zolang jij dat wenst. Dit biedt eveneens het voordeel dat we gedurende de looptijd van de overeenkomst jou de winst onder de vorm van royalty’s uitbetalen welke lager belast worden.

Binnen enkele dagen na de ondertekening van de overeenkomst betaal je dus 40% van de vaste kosten. Hoeveel dit bedrag bedraagt is afhankelijk van de kostprijs van de diverse diensten op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst.

3. COMMERSIALISATIE

Als jouw boek beschikbaar is zullen we samen met jou overleggen via welke weg we jouw boek zullen promoten en wat de beste benadering hiervoor is. Elk boek heeft immers zijn publiek en wij prefereren daardoor een specifieke aanpak die het beste resultaat geeft. We bieden heel wat mogelijkheden, maar we verwachten ook de nodige inzet van de auteur om de initiatieven die we ondernemen te ondersteunen of zelf initiatieven, met onze ondersteuning, te nemen. Het werkt dus vanuit een gezamenlijke inzet.

4. TRANSPARANTIE

Via een speciaal voor jou voorbehouden pagina op onze website houden we jouw rekening nauwgezet bij en informeren we je over de huidige situatie en de verwachtingen. Welke taken zijn we voor jou aan het uitvoeren? Wie heeft hoeveel boeken van jou gekocht via CB? Wanneer mag je uitbetalingen verwachten? Je bent dus in staat om op elk ogenblik de stand van zaken te evalueren. Er is geen enkele andere uitgeverij die je deze vorm van transparantie biedt.

5. AFREKENING EN UITBETALINGEN

Rekeningen worden constant bijgewerkt en je kan deze dag op dag op onze website inkijken. Indien er na afhouding van onze vaste kosten nog gelden beschikbaar zijn worden die elke maand overgedragen. Dat kan reeds na één maand. Elke maand zullen de verschuldigde bedragen op jouw rekening worden gestort. De royaltyrechten van de auteur bedragen 100% van de winst. Dit is het bedrag dat overblijft na afhouding van de vaste en lopende kosten, waaronder de kosten van distributie en commissies van de boekhandels of andere verkoopkanalen.

Breng jouw verhaal op de markt

Stuur vandaag nog jouw manuscript naar ons.

 

Spreekt onze werkwijze jou aan? Wens je via ons jouw boek uit te geven?

Aarzel niet, stuur ons vandaag nog jouw manuscript en je hebt binnen
de 2 weken antwoord.

Manuscript verzenden