CHRIS TAES


Hij studeerde in 1977 af als licentiaat Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd leraar aan het Sint-Albertuscollege in Leuven tot in 1984. In 1983 werd hij hoofdredacteur van Radikaal, het tijdschrift van de CVP-Jongeren.

Van 1984 tot 1989 was hij eerst perschef en nadien chef buitenlandse betrekkingen op het kabinet van Gaston Geens. Van 1986 tot 2001 was hij lid van het nationaal CVP-partijbestuur. Vanaf 1989 was hij opnieuw leraar aan het Sint-Albertuscollege en werd er in 1992 directeur. Van 1995 tot 2001 nam hij politiek verlof, om de functie op te nemen van algemeen CVP partijsecretaris en politiek coördinator onder de voorzitters Johan Van Hecke, Marc Van Peel en Stefaan De Clerck.

Chris Taes was sinds 1987 in zijn gemeente Kortenberg gemeenteraadslid en werd in 1995 burgemeester. Van 2001 tot 2006 belandde zijn partij in de oppositie. In 2007 werd hij weer burgemeester met de bevoegdheden politie en veiligheid, brandweer, mobiliteit en verkeersveiligheid, burgerzaken, kerkfabrieken, informatie en communicatie. Na de verkiezingen van oktober 2012 bleef hij deze functie bekleden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 was hij nog wel lijstduwer, maar zoals hij had aangekondigd, nam hij geen nieuw politiek mandaat op. In april 2019 verleende de Vlaamse regering hem de titel van ere-burgemeester.

Chris Taes zetelde in de provincieraad van Vlaams-Brabant sinds december 2000. Hij was achtereenvolgens voorzitter van de raadscommissie personeel en informatica en van de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit. In 2012 werd hij CD&V-fractievoorzitter en sinds 1 januari 2015 was hij voorzitter van de provincieraad van Vlaams-Brabant; waar hij An Hermans opvolgde. In december 2018 legde hij de voorzittershamer neer en nam hij afscheid in de provincieraad.

Chris Taes is weduwnaar en vader van twee kinderen. Hij is de zoon van Felix Taes, voormalig burgemeester van Erps-Kwerps en in 1977 de eerste burgemeester van de fusiegemeente Kortenberg. Ook zijn grootvader, Isidoor Taes was burgemeester van Erps-Kwerps.

In 2016 schreef hij een boek over zijn overleden echtgenote, Claudine Loterman, die vijf jaar lang vocht tegen uitgezaaide borstkanker. “Weg van jou. Voluit leven met de dood in het lijf” is uitgegeven bij Schrijverspunt.nl. Het boek is eerder een ode aan het leven en de liefde dan een relaas over het onvermijdelijke afscheid.

Chris Taes bij StoryLand-2

Chris Taes trekt ten strijde tegen de polarisering

Als Chris Taes 60 oplossingen kan bedenken om polarisering tegen te gaan dan weet je dat hij daar goed heeft over nagedacht. Remedies tegen polarisering is dan ook een praktisch boek geworden, een oproep naar politici en alle inwoners van dit land om samen zorg te dragen voor een betere samenleving.

Chris Taes brengt zijn nieuwste boek uit via StoryLand

Chris Taes brengt inzicht in de mechanismen die ons denken vernauwen, die ons anderen doen haten of die ons reduceren tot een nuttigheidsfactor in een maatschappelijk systeem, wat leidt tot bewustwording. Bewustwording is de motor van engagement. En geïnformeerd engagement is de weg naar duurzame verandering. Zijn boek “Wij denken wat u zegt” is voedsel voor...

Boeken


 

Wij denken wat u zegt

Wij denken wat u zegt

Chris Taes brengt Inzicht in de mechanismen die ons denken vernauwen, die ons anderen doen haten of die ons reduceren tot een nuttigheidsfactor in een maatschappelijk systeem, wat leidt tot bewustwording. Bewustwording is de motor van engagement. En geïnformeerd engagement is de weg naar duurzame verandering. Zijn boek “Wij denken wat zegt” is voedsel voor de...