Sander Van Hecke

“Wat is dat?” denk je. Jawel, ook diep ernstig werk vindt zijn weg naar StoryLand en daardoor naar een breder publiek.

Sander weet waarover hij praat. 29 jaar. Afgestudeerd in wijsbegeerte aan de Ugent. Bedrijfseconoom met kennis fiscaliteit/boekhouden/Financiën/verzekeringen, leerkracht mens en samenleving en bedrijfseconomie in het middelbaar.

Deze gecombineerde kennis maakt van hem de ideale persoon om het over een nieuw fenomeen te hebben.

 

Een politiek dier in tijden van Surveillance Capitalism

Dit boek start vanuit een bezorgdheid, een bezorgdheid ten aanzien van onze wereld en haar inwoners. Onze wereld wordt geconfronteerd met drastische wijzigingen binnenin haar ecosysteem en botst zo op ongeziene extremen. De inwoners van onze wereld worden geconfronteerd met een steeds toenemende globalisering en bijhorende problemen en botsen daarom ook op ongeziene extremen. Globalisering en haar invloed op bepaalde politieke ontwikkelingen heeft er immers voor gezorgd dat landsgrenzen deels hun functie hebben verloren waardoor vrede en veiligheid nu verder reiken dan de landsgrenzen. Burgeroorlogen worden zo globale oorlogen, de klimaatproblematiek gaat zo heel de wereld aan, cyberaanvallen zijn zo een bedreiging voor de hele samenleving.

Vandaag worden we volgens Shoshana Zuboff overspoeld door een nieuwe economische macht: Surveillance Capitalism, SC. Deze nieuwe macht heeft politieke gevolgen omdat dit systeem, SC, de ruimte bepaalt waarin aan politiek gedaan kan worden en het tevens de instrumenten aanreikt waarmee we politiek aan de slag kunnen gaan. SC geeft zo vorm aan de politieke spelers. Daarom onderzoekt dit werk enerzijds de architectuur en de logica van deze nieuwe macht en anderzijds de sociale en politieke implicaties van deze architectuur en logica.

Dit boek omvat een unieke analyse van surveillance capitalism vanuit de lens van Hannah Arendt en mijn eigen interpretatie. Het boek start vanuit de vraag “wat is de mens” om zo de effecten van SC op het menszijn te bekijken. Door deze unieke inkijk wordt de lezer bevraagt en wordt de lezer gedwongen kennis te maken met de architectuur en de logica achter de platforms en socialemediakanalen en wordt de lezer geconfronteerd met haar eigen gewoontes en verslavingen. Zo wordt de lezer gedwongen om de hand in eigen boezem te steken. Welk effect heeft de logica van sociale media op mij en de wereld? Voel ik mij nog steeds verbonden met anderen? Voel ik mij nog steeds mens in deze omstandigheden? Weet ik wat privacy echt is?

Een politiek dier in tijden van Surveillance Capitalism is een boek welke je aanzet tot nadenken. Zware kost, dat zeker, maar de unieke schrijfstijl van Sander sleurt de lezer mee in een mooi opgebouwd verhaal die de lezer in haar blootje zet en dwingt dat hij of zij zichzelf herontdekt als mens en als deel van een maatschappij. Door de diepgaande analyse van het totalitarisme en de vraag of de architectuur van SC de voedingsbodem naar zo een samenleving bevordert ontdekt de lezer de gevaren van een onschuldig lijkend economisch systeem gecombineerd met een apolitieke maatschappij. Ook ontdekt ze haar eigen verantwoordelijkheid om het tegen te houden. Tevens geeft Sander Van Hecke de eerste aanzet in hoe we jongeren kunnen voorbereiden op een leven binnen een platform-maatschappij.

 

Uitgeverij StoryLand heeft een uitgebreid gamma aan boeken, zowel fictie als non fictie en we zijn natuurlijk maar wat fier dat Sander onze uitgeverij heeft uitgekozen om zijn inzichten over deze materie met een ruimer publiek te delen.

Van harte welkom bij StoryLand, Sander.