Roger Pauly

Roger Pauly is geen onbekende. Hij was leraar toegepaste wetenschappen; lid centrale leerplancommissie (Guimardstraat Brussel) Voormalig medewerker: Limburgs centrum voor onderwijs begeleiding. (Lico); vso-coordinator. Inzake vorming:voormalig spreker en schrijver van thema’s mbt man-vrouw relatie en opvoedkundige thema’s voor tal van organisaties: o.m:, gezinsbond; KVLV; verloofdencursussen; gezinskringen; jeugdverenigingen; ondernemingen en inzake gezinsbeleid,ook voor politieke partijen.
Gezinsbond: periode tussen 1967 en 2012: voorzitter; afdeling Herk-de-Stad (12j); Gewest Hasselt(16j.); Provinciaal voorzitter Limburg(14j); Nationaal secretaris (6j) en Nationaal voorzitter (12j).
Mede auteur van het boek:” het laatste jaar van de klaproos.” Auteur van het boek:” De crisis in onszelf”. Lezingen: “over mens en samenleving ” voor tal van organisaties, om: Davidsfonds; schooldirecteurs, ondernemers en sociale organisaties. Erepenning van verdienste vanwege de Vlaamse regering op 17/12/2011.

 

‘Louter toeschouwer zijn, zonder engagement, is een steriele bedoening.’ 

 

Roger Pauly is reeds geruime tijd op pensioen maar  ‘louter toeschouwer zijn, zonder engagement, is een steriele bedoening.’, zo meent hij. Hij is een graag gezien gastspreker op diverse evenementen en zijn levenswijsheid blijft hij neerpennen in diverse boeken.

 

De wereld van morgen

Voor zijn boek: De wereld van morgen, koos hij voor een samenwerking met uitgeverij StoryLand, boven andere uitgeverijen die belangstelling hadden voor dit boek. Waarover gaat het?

Alle grote problemen in de rijke westerse wereld, hebben te maken met onze manier van denken, leven en welvaart produceren. Aan de buitenkant zien we de neergang in de natuur: bosbranden, stormen met orkaan kracht, overstromingen, enz. Ze zijn gelinkt aan de klimaat problemen. Aan de menselijke binnenkant hebben we de talrijke ziekten van de ziel: burn-outs en psychische problemen. Therapeuten zullen het tij niet keren. Zijn boek toont de evoluerende opgang naar een nieuwe kijk.

Roger Pauly is een minzaam man, warmhartig en een begenadigd spreker. Zijn kijk op de wereld is verfrissend en bemoedigend. We willen hem dan ook van harte welkom heten bij StoryLand.