Christel Desmaretz brengt ook haar tweede roman uit via uitgeverij StoryLand.

Vorig jaar debuteerde ze met Brieven van Leandra waarvoor ze veel lovende recensies kreeg. We volgden de avonturen van Amélie, die geïntrigeerd raakt door een oud boek en op zoektocht gaat naar de auteur ervan. Het bleek een avontuurlijke zoektocht in het verleden van een kleurrijk palet aan mensen van alle rangen en standen, ver en nabij. Uiteindelijk ontdekte Amélie meer dan ze verwacht had.

Nu gaat ze verder met Vogels van Glas, waarin de personages van haar eerste boek terugkeren.

Vogels van Glas

Ninon woont in de grote villa in Frankrijk, samen met de oude bediende Jean-Jacques. Ze heeft geen familie, en wijdt haar leven aan de glasfabriek die ze erfde van Pépy, haar grootvader. Ze maakt zich zorgen om het bedrijf dat klanten verliest. Wanneer ze op een zondag naar kantoor gaat, valt haar blik op een verscholen deur. Daarachter bevindt zich de leegstaande kelder waarin niemand nog een voet zet. Ze vindt er een oude kist die ze meeneemt naar huis. De kist bevat documenten uit de periode van de Zonnekoning. Een brief geplooid tot een happertje trekt haar aandacht. Ze rijdt naar Versailles en ontdekt dat het de bestelling van twee identieke handspiegels is. Tijdens deze reis logeert ze in een kleine herberg en ontmoet Roland.
Pepa leeft met haar familie te Cádiz. Ze bezit een verzilverde spiegel waarvan ze de geschiedenis niet kent. Ze brengt hem naar Kemen, die antiquair is. Hij is overtuigd dat het sieraad iets te maken heeft met de beroemde spiegels van Versailles. Kemen vertrekt naar Frankrijk om een inboedel op te halen. Hij nodigt Pepa uit om mee te rijden, en brengt haar naar het Château, waar ze de spiegel achterlaat bij Alistair Macon. Macon vertelt over de vrouw die vier jaar eerder het kasteel bezocht, op zoek naar informatie over een oude bestelbon voor twee handspiegels. Kemen en Pepa zoeken de vrouw op. Haar naam is Ninon De Laporte.
Uiteindelijk kruisen de paden van Pepa en Amélie zich weer

Vogels van Glas‘ geeft een verklaring over de Twee Spiegels uit het boek ‘Brieven van Leandra‘. Je kan beide boeken perfect afzonderlijk lezen.