Over Luc Van hoeymissen

 

Luc Van hoeymissen is gepensioneerd en een tweede maal gehuwd. Hij deed beheer en begeleiding in projecten van zelfstandig wonen voor mensen met een handicap, procesingenieur en program manager bij Proximus, en was door justitie erkend bemiddelaar in familiale zaken (waar hij een 100 tal scheidingen heeft begeleid en 25 tal relaties weer op de rails heeft gezet). Als bemiddelaar heeft hij geleerd een onderscheid te maken tussen de perceptie en de werkelijkheid en het intrigerende van de grens tussen beiden.

 

“Ik ben opgevoed vanuit een geloof in Jezus als gewone mens, maar niet als deel van de kerk of zoon van God, ik was actief betrokken bij de problematiek rond seksueel misbruik in de kerk en ben geboeid door de wetenschappen die het ontstaan van het heelal en het leven aantonen.”

 

In zijn boek “Maria Magdalena” tracht hij antwoorden te geven op de vragen als: Was Jesjoe van Nazareth geboren uit een maagd? Was zijn moeder waarlijk onbevlekt ontvangen? Veranderde hijzelf water in wijn? Had hij de goddelijke krachten om mensen te genezen of zelfs uit de dood te doen opstaan? Vermenigvuldigde hij broden en vissen om voor tot wel 5000 man eten te geven? Was hij waarlijk verrezen?
Kortom wat was er allemaal van aan?

 

Maria Magdalena is geen droge opsomming van feiten en verklaringen, maar een boeiend verhaal dat leest als een historisch drama.

Het vertelt het verhaal van Miriam Magdalena, Jesjoe ’s trouwste metgezel. Zo trok ze samen met hem door heel het Joodse land om mensen te helpen bij ziekte en tegenslag. Ze schrikte er ook niet voor terug om waar nodig samen met haar Jesjoe de handen uit de mouwen te steken. Ze was er ook bij toen ze met de hulp van een paar getrouwen en aan de hand van aanwijzingen van een overspelige vrouw, die Jesjoe van de steniging gered had, allerlei misdaden aan het licht brachten. Samen bekwamen ze dat de slachtoffers enigszins vergoed werden. Kortom Miriam Magdalena was mee de drijfveer en de stuwkracht van een beweging die een groot deel van het Joodse Land weer hoop gegeven had. Zonder wonderen te verrichten, gewoon op eigen kracht. Wat op zich al wonder was.

 

Er gebeurt heel wat in dit boek en Luc Van hoeymissen schuwt de controverse niet.  Rik Devillé, Vlaams priester en activist, omschrijft het als volgt:

 

“Je weet: het is fictie en toch leest dit verhaal als ‘echt gebeurd’.  Het blijft met je meegaan.”

 

Het Onwaarschijnlijk Evangelie zal menigeen beroeren en daarom alleen al vonden we bij StoryLand dat het uitgebracht moest worden. Met dank Luc die ons zijn geesteskind toevertrouwde.