Gerd Dottermans

Gerd Dottermans is iemand die een grote maatschappelijke betrokkenheid combineert met het vermogen om zich vast te bijten in iets, de standpunten van verschillende groepen te absorberen, te analyseren en te vertalen naar integraaloplossingen.
Hij studeerde in 1997 af als Toegepast Econoom met een thesis over de financiële stromen tussen de gewesten in België (1955-1975) die nog steeds af en toe geciteerd wordt.

Tijdens zijn loopbaan kwam hij in aanraking met verschillende domeinen die gelinkt zijn aan crisissen die de afgelopen 15 jaar de wereld hebben getroffen. Zo analyseerde hij als assistent bij het Centrum voor Economische Studiën van de KULeuven de huisvestingsproblematiek, verzorgde hij de liquiditeits- en solvabiliteitsrapportages van de toenmalige CERA-Bank, was hij tewerkgesteld op de boekhoudafdeling van een internationale onderneming en werkte hij mee aan de ESR-Rapportages (over overheidstekort en overheidsschuld) voor wat betreft de Vlaamse gemeenten.
Daarnaast bouwde hij ruime ervaring op in de wereld van business analyse, procesbeheer, change management, Sharepoint en ICT. Daarbij nam hij vaak de rol op van bruggenbouwer tussen technici en eindgebruikers waarbij het cruciaal is om je in de wereld van de ander te kunnen inleven.

Sinds 2014 verzorgt hij een maandelijkse column “De muur van zorgen” in het tijdschrift “Beste Belegger” van de Vlaamse Federatie van beleggers. Daarbij zoomt hij in op de economische en maatschappelijke problemen in deze wereld. In een snel polariserende wereld vindt hij het belangrijk dat iedereen die een zinvolle bijdrage kan leveren aan het debat de pen moet opnemen. De media hebben een belangrijke rol om de politiek te voorzien van woorden en inzichten om de problemen te benoemen en aan te pakken.

Sinds februari 2021 werkt hij aan een boek met als ontwerptitel “Het Coyote Moment”. Alle mensen en groepen gaan water bij de wijn moeten doen. De wereld van morgen gaat er anders uitzien dan deze die we gewoon zijn. Hij is dankbaar om daarbij coaching te mogen krijgen van Jasper Vekeman en Paul Huybrechts.

 

Het Coyote Moment

Een Wile E. Coyote-moment verwijst naar een moment waarop je je plotseling realiseert dat iets dat je nooit als een ernstige bedreiging ervaarde, je toch zware schade kan berokkenen. In de tekenfilmserie Roadrunner loopt de coyote de afgrond in om dan pas te realiseren dat de zwaartekracht hem naar beneden zal doen storten.

We staan voor een Coyote-moment op wereldniveau waarbij massa’s mensen overal ter wereld gaan beseffen dat hun opgebouwde vermogen veel minder waard is dan ze denken dat het is.

– Gerd Dottermans

Voor wie goed kijkt is er nu al heel wat zichtbaar. De inflatie van 2022 is nog maar het begin. Er is veel meer op komst.
In het coyote-moment overloopt de auteur een aantal grote trends van de afgelopen decennia. Het zijn trends die voor u als lezer zeer herkenbaar zullen zijn en ons bijna slaapwandelend leiden richting de grootste crisis van ons leven.

We zijn aanbeland in het tijdperk van de piekschulden. Het maakt niet uit naar welke regio je kijkt of naar welke schuldcategorie. Het maakt niet uit welke schulddefinitie je gebruikt. Nog nooit in de wereldgeschiedenis hebben we met zijn allen zo veel schulden gehad.
Het zijn de schulden die onze economie hebben doen draaien. Zolang de schulden stijgen, geven we meer uit dan we verdienen. Als we meer uitgeven consumeren we meer en moet er meer geproduceerd worden. Het Bruto Binnenlands Product stijgt. Als er meer geproduceerd wordt hebben meer mensen een job en groeit het vertrouwen waardoor er nog meer geproduceerd moet worden. Bedrijven die dat zien, willen investeren om aan de vraag te voldoen en gaan ook meer lenen. Door al die investeringen hebben er nog meer mensen een job en groeit de vraag nog meer. Overheden zien hun belastinginkomsten stijgen en gaan ook meer lenen. Het is één grote positieve feedback loop die al tientallen jaren loopt.
Door die grote positieve feedback loop hebben heel veel zaken waarde gekregen en is de waarde van ons vermogen steeds sneller gaan stijgen. Zonder economische groei verliezen aandelen veel van hun waarde, kunnen vele bedrijfsobligaties niet langer terugbetaald worden, kunnen vele particulieren hun leningen niet meer betalen en is er veel minder vraag naar vastgoed. Maar al deze activa (aandelen, obligaties, vastgoed,…) vormen dan weer de eigendom, niet alleen van particulieren, maar ook van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen,….

Tegelijk hebben al dat consumeren, investeren en produceren ervoor gezorgd dat het slechter en slechter gaat met onze planeet.
Een reële economie die sneller groeit dan de aarde kan dragen. De waarde van ons vermogen (zoals bijvoorbeeld de huizenprijzen) dat sneller stijgt dan ons vermogen om ervoor te betalen (de reële economie). Dit kan niet blijven duren.
Hogere rente en hogere energie-prijzen maken dat er minder overblijft voor al de rest. In al die andere sectoren gaat men minder volk nodig hebben. Daar gaat men minder investeren en eerder focussen op kostenreductie. De feedback-loop wordt omgekeerd. Het coyote-moment is aangebroken.

Na het lezen van dit boek heeft u een goed inzicht in de verborgen machinerie van ons financieel-economisch systeem op wereldschaal én in de gebeurtenissen die op ons af komen.
Het is een must-read voor iedereen die de waaier van crisissen waarmee we te maken hebben beter wil begrijpen.

 

Met het Coyote Moment van Gerd Dottermans vult StoryLand haar maatschappelijke en wetenschappelijke uitgaven aan met een boeiend onderwerp die iedereen aangaat, die de processen van onze economie wil doorgronden. Nog meer ernstig werk dus.

We zijn maar wat trots dat Gerd onze reeds uitgebreide kring van auteurs komt vervoegen.

Van harte welkom Gerd.