Alfons Paul De Winter

In Landskouter ontmoet ik Alfons Paul De Winter, een zachtaardig man die me hartelijk ontvangt. Hij woont er samen met zijn vrouw Hilde.  In 1957 is hij geboren in Kastel, een dorpje aan de Schelde. Van kindsbeen wou hij steeds maar creatief bezig zijn. Zo verscheen in 2006 zijn eerste gedichtenbundel “Blootsvoets over het ijs” en nadien Osker, een spannend science fiction verhaal. Ook componeert hij muziek voor verschillende bezettingen. Nu werkt hij als boekhouder in een instelling voor kinderen met een beperking.

 

Schaduw in mijn hoofd

Schaduw in mijn hoofd is een voornamelijk plotgerichte psychologische thriller met twee hoofdpersonages, magazijnier Lode en ‘inspecteur’ Claire, en twee belangrijke nevenpersonages : politie-inspecteur Schuermans en commissaris Van Hyfte.

Het belangrijkste plotelement dat spanning aanjaagt, is de bizarre moord op Lodes vrouw Charlotte. Zij wordt in haar eigen huis aangetroffen door de jonge, aantrekkelijke Claire en de knorrige Schuermans met ingeslagen hoofd met vlakbij een stomdronken, zijn roes uitslapende, Lode. Lodes verhouding met Charlotte was danig verslechterd na de recente dood van Lodes moeder en na het vertrek van zoon Jonas zo’n zeven jaar voordien. Jonas verdween uit hun leven. Het enige spoor dat de politie aanvankelijk volgt is dat Lode zijn eigen vrouw in passionele opwelling zou hebben omgebracht. Claire heeft echter twijfels. De spanning tussen haar en Schuermans dreigen uit de hand te lopen. De ontspoorde relatie tussen Claire en Schuermans, maakt dat het onderzoek op een dood spoor belandt.

Claire wil zich wreken op de huisbaas die ze schuldig acht voor de dood van haar geliefde vriendin. Het slot van het boek drijft op de spanning: hoever wil ze daarin gaan?

Zo begint het boek:

“Het is de laatste zaterdag van september en de herfst ligt slaapdronken over het land. Lode Rutten opent zijn ogen en overschouwt de kamer die hem vreemd is. Links bevindt zich een raam dat uitgeeft op een grote parking. Het grauwe, grijze beton en asfalt en de bijna totale afwezigheid van groen, doen pijn aan zijn ogen. Hij zoekt herkenningspunten. De ruimte stinkt naar ontsmettingsmiddel. De geur in combinatie met de gevolgen van zijn kater doet hem kokhalzen. Het tweede bed – rechts van hem – is niet opgemaakt. De deur – voorzien van matglas – is gesloten en hij hoort stemmen en gelach op de gang.”

 

Alfons Paul De Winter heeft een prachtige schrijfstijl en neemt de lezer mee vanaf de eerste bladzijde in dit intrigerende verhaal.

Van harte welkom bij StoryLand, Paul.