Hoe we werken

Onze werkwijze stap voor stap uitgelegd

Een goede samenwerking ontstaat wanneer alle betrokken partijen weten welke stappen ondernomen moeten worden om het project te realiseren.

WAT KAN JE INZENDEN

Welke boeken geven we uit?

Laat ik eerst even opsommen welke werken we uitgeven: eigenlijk alle tekstboeken die in een normaal boekformaat gedrukt worden.

Fictie en Non-Fictie

Thrillers, jeugdboeken, voor jongvolwassenen, romans, suspense, echte verhalen uit het leven gegrepen, historische verhalen, zakelijke boeken, of boeken voor een beperkt groep lezers, dat kan allemaal. Als je denkt dat er een publiek voor kan zijn, willen we het graag bekijken. Laat het ons weten en misschien heb jij wel een bestseller in huis.

StoryLand maakt het verschil. 

Details

De werkwijze stap voor stap

1. Manuscript inleveren

Geen boek zonder manuscript. De eerste stap is dus je manuscript opsturen. Je mag een kopij naar ons adres opsturen (hou er wel rekening mee dat we geen manuscripten terugsturen), maar de beste werkwijze is dat je jouw manuscript (of de eerste 30 bladzijden ervan) als PDF of MS Word document naar ons e-mailt samen met een korte toelichting (synopsis)  waarover jouw boek gaat.  Dat zullen we beoordelen op inhoud en vormgeving en we zullen je zo spoedig mogelijk (normaal binnen de 2 weken) hierover bericht laten. Indien we niet het volledige script hebben maar wel meer willen weten, zullen we je vragen het volledige script toe te sturen.

2. Mogelijkheden bespreken

Bij StoryLand kunnen we altijd jouw boek uitgeven. Afhankelijk van de aard en het potentieel bereik van jouw boek, zullen we samen met jou bespreken welke formule het meest aangewezen is om een maximum resultaat te bekomen.  Dit kan zijn:

Printing on Demand  “Assistance” (gratis POD)

Voor sommige boeken is er slechts een heel kleine markt beschikbaar, of mist het boek voldoende kwaliteit om noemenswaardige opbrengsten te kunnen realiseren. Toch begrijpen we dat auteurs, om welke reden dan ook, hun boek aan lezers beschikbaar willen stellen.  StoryLand biedt hen een formule aan waarbij ze zelf, via ons gebruiksvriendelijk systeem, hun boek kunnen uitgeven. Dit systeem is volledig gratis, maar StoryLand neemt een kleine commissie op elke boek dat gedrukt wordt.  Hoewel de kans klein is dat jouw boek bij de boekhandels in de rekken zal staan, kan het wel via elke boekhandel en online besteld worden.

We zijn steeds beschikbaar om je in de ganse procedure te begeleiden en de auteur kan nog steeds, tegen betaling, bijkomende diensten van StoryLand bestellen. Je bepaalt dus zelf hoeveel je aan de uitgave van jouw boek wenst te besteden.  Je beheert dus alles zelf, maar je kan steeds op onze hulp rekenen waar nodig.

 

Printing on Demand “Full service” (POD)

Indien de uitgave een groot financieel risico zou vormen, maar we zien er wel potentieel in,  zullen we je voorstellen jouw boek, via ons,  onder “Printing on Demand” uit te geven. Dit wil zeggen dat we geen voorraad aanleggen van jouw boek en daardoor ook de initiële drukkosten vervallen. Je betaalt dan enkel per exemplaar dat effectief gedrukt en geleverd wordt. Bovendien kies je uit een lijst de diensten waarmee je wenst dat we jou helpen.  Dit kan gaan van het realiseren van jouw boekomslag, het formateren van jouw boek, de marketing, kortom alles wat er bij de realisering  en verkoop van jouw boek komt kijken. Voordeel is dat je  weinig financieel risico loopt en je zelf bepaalt hoeveel je wenst te besteden.  Het verschil met POD “Assistance” dat we je hier volledig begeleiden en alles met jou overleggen. Het is een volwaardig project waar we heel marktgericht met een kleiner budget aan werken.

 

StoryLand “Full service” Publicatie

Met de “Full Service” formule  wordt jouw werk uitgegeven zoals een normale uitgeverij, maar de winsten zijn voor jou.
Wij schieten een deel van de kosten voor, maar recupereren die dan van de eerste inkomsten.

Omdat we jouw belangen tegenover derden moeten verdedigen en anderen toestemming moeten geven om jouw boek te verdelen, moet je jouw rechten tijdelijk voor de duurtijd van deze overeenkomst naar ons overdragen. De duurtijd van de overeenkomst bedraagt de tijd die nodig is om minstens onze kosten te kunnen vergoeden, met een minimum van zes maanden. Na zes maanden kan jij beslissen om de overeenkomst stop te zetten en worden alle rechten weer naar jou overgedragen, of je kan opteren dat een verdere samenwerking wenselijk is, en de overeenkomst voor een volgende periode van zes maanden verlengen. Dit biedt eveneens het voordeel dat we gedurende de looptijd van de overeenkomst jou de winst onder de vorm van royalty’s uitbetalen welke lager belast worden.

Binnen enkele dagen na de ondertekening van de overeenkomst betaal je ook 40% van de vaste kosten. Dit zijn de kosten voor de realisering van het boekomslag en de opmaak, het drukken van de eerste exemplaren en de werkingskosten waaronder het aanvragen van het ISBN nummer, en de marketing. Hoeveel dit bedrag bedraagt is afhankelijk van de kostprijs van de diverse diensten op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst en van welke diensten je gebruik wenst te maken. De overige 60% worden door ons voorgeschoten en gerecupereerd door de eerste inkomsten van de verkoop.

 

Klassieke publicatie 

Als je liever helemaal niet investeert, geen risico wil nemen en je bent tevreden met een klein percentage per verkocht boek, dan kunnen we overwegen om jouw boek uit te geven als een klassieke uitgeverij. Je zal dan een overeenkomst moeten ondertekenen welke standaard van toepassing is, met dat verschil dat je geen royalty’s uitbetaald krijgt per verkocht boek maar per gedrukt boek, ongeacht dus hoeveel boeken er al dan niet verkocht zijn. Dit brengt mee dat je reeds na enkele maanden een vergoeding ontvangt en de afrekeningen heel eenvoudig zijn. (Bij andere uitgeverijen kan je een jaar wachten op een afrekening en dan laten ze je nog maanden op de betaling wachten, als ze al betalen.) Bij Storyland willen we een teveel aan adminstratie vermijden en houden we het graag eenvoudig: zoveel gedrukt is zoveel ontvangen.  Je manuscript moet dan wel heel goed zijn. 

 

Je ziet dat we je alle vormen van publicatie kunnen aanbieden. Daarom alleen al kan het nuttig zijn om met ons de mogelijkheden om jouw boek op de markt te brengen te bespreken. Hoe dan ook, StoryLand helpt je om jouw boek op de best mogelijke manier bij de lezer te brengen.

 

Bij “Full service” contracten is eveneens het volgende van toepassing:

3. Realisatie van het boek

Na ondertekening van het contract geven we je een vragenlijst mee die onze omslagdesigner zal helpen om rekening te houden met jouw wensen en ideeën. Je zal dan 2 cover designs ontvangen. Je mag daaruit een ontwerp kiezen en eventueel vragen om er enkele kleine wijzigingen aan uit te voeren. We werken samen met MaryDes omdat bewezen is dat hun boekomslagen de verkoop kunnen verdubbelen of zelf verdrievoudigen. Ze leveren designs  van hoogstaande kwaliteit die bovendien marketing vriendelijk zijn. Geen wonder dat zij reeds meer dan 30 internationale designwedstrijden gewonnen hebben alsook boekomslagen voor Hollywood acteurs en andere beroemdheden hebben ontwikkeld. (Meer info op hun website https://www.marydes.eu).
Ondertussen heb jij tijd om jouw script nogmaals op fouten te controleren waarna wij een editor aanstellen om alles nog eens door te nemen en suggesties te doen. 
Zodra jouw manuscript zonder fouten is laten we het vormgeven. Je ontvangt dan een PDF, die je nogmaals kan controleren op fouten en tenslotte goedkeuren voor druk.

We vragen eveneens een ISBN nummer voor jouw boek aan.

Dan bespreken we onderling het aantal exemplaren dat we zullen drukken. Het is een beetje afhankelijk van de aard van het boek en de markt. Je beslist zelf hoeveel boeken je zelf zal aankopen of verkopen. De overige boeken zullen naar de verdeler gaan of andere verkoopkanalen.

Tijdens het drukken raden we je aan van deze tijd gebruik te maken om je vertrouwd te maken met marketing en sociale media en de daarvoor bestaande cursussen op het opleidingsplatform van MaryDes door te nemen.

4. Commercialisatie

Als jouw boek beschikbaar is zullen we samen met jou overleggen via welke weg we jouw boek zullen promoten en wat de beste benadering hiervoor is. Elk boek heeft immers zijn publiek en wij prefereren daardoor een specifieke aanpak die het beste resultaat geeft. We bieden heel wat mogelijkheden, maar we verwachten ook de nodige inzet van de auteur om de initiatieven die we ondernemen te ondersteunen of zelf initiatieven, met onze ondersteuning, te nemen. Het werkt dus vanuit een gezamenlijke inzet.
Je zal je op elk ogenblik kunnen in- of uitschrijven van onze extra diensten.

5. Opvolging

Via een speciaal voor jou voorbehouden pagina op onze website houden we jouw rekening nauwgezet bij en informeren we je over de huidige situatie en de verwachtingen. Je bent dus in staat om op elk ogenblik de stand van zaken te evalueren.

6. Afrekening

Rekeningen worden constant bijgewerkt en je kan deze dag op dag op onze website inkijken. Indien er na afhouding van onze vaste kosten nog gelden beschikbaar zijn worden die meteen overgedragen. Dat kan reeds na één maand. Elke maand zullen de verschuldigde bedragen op jouw rekening worden gestort. De royaltyrechten van de auteur bedragen 100% van de winst. Dit is het bedrag dat overblijft na afhouding van de vaste en lopende kosten, waaronder de kosten van distributie en commissies van de boekhandels of andere verkoopkanalen.

GETUIGENIS

Voor iedereen die voor het eerst zelf publiceert is deze uitgever een aanrader. Ik belandde in een warm bad. Daar wil ik niet meer uit. Bij Storyland krijg je kwaliteit en je wensen staan centraal

Nellie Bakboord