Your Blieck stelt zichzelf voor

 

“Mijn naam is Youri Blieck (50j), taalkundige van opleiding, jarenlang actief geweest binnen een culturele reisorganisatie (en verre reizen begeleid en gegidst), sinds een tiental jaar werk ik binnen het volwassenenonderwijs.
In 2004 en 2011 gaf ik al 2 boeken uit via ACCO. Beide boeken waren non-fictie en behandelden eigen ervaringen uit mijn toerisme-verleden.
Het huidige verhaal past niet echt binnen de krijtlijnen van wat ACCO uitgeeft, vandaar mijn hernieuwde zoektocht naar een partner uitgeverij.
Als geëngageerd en begaan persoon vind ik de huidige klimaatontwikkelingen, de problemen rond energie, vluchtelingenproblematieken enz enerzijds boeiend, anderzijds soms wel beangstigend. Met dit verhaal probeerde ik even te extrapoleren wat we vandaag de dag al een stuk zien. Wat gebeurt er (of kan er gebeuren) als we de huidige koers blijven varen, als we weinig of niets ondernemen? Waar zouden we kunnen uitmonden? Zouden kunnen. Uiteraard blijft het fictie.
Omdat ik niet zomaar een “Star Wars” verhaal wou produceren deed ik ook wat research en volgde ik de problematieken in de huidige media wat op, zodat wetenschappelijke of energetische items wel degelijk onderbouwd zijn. Vandaar ook dat het mij interessant leek om achteraan het boek een reeks artikels op te nemen die aantonen dat de “fictie” niet zomaar fictie is maar voor een deel al aan de gang is.”

 

Als sciencefiction lang niet meer zo fictie is

Over het boek: Een Aardse Odyssee

Het jaar 2194. De gevolgen van een voortschrijdende klimaatverandering, nucleaire rampen en de voortdurende zoektocht naar duurzame energievoorziening hertekenden de geostrategische wereldkaart. Oude machtscentra verruilden hun plaats met perifere gebieden van weleer. De kaarten werden herschud en de rollen herverdeeld.

Tegen de achtergrond van deze nieuwe wereld die nog steeds blijft vechten tegen al eeuwen gekende klimaat-, energie- en gezondheidsproblematieken zien we hoe klimaatvluchtelingen uit verschillende geteisterde werelddelen op zoek gaan naar een nieuwe toekomst.

Paul en zijn familie verlaten het gedoemde Europa om hun kans te wagen in het vruchtbaar geworden Noord-Afrika maar raken verstrikt in een net van mensensmokkel en geweld. Ook Chad en Larissa willen vanuit Amerika de sprong wagen. Hun lot wordt door toeval met dat van Pauls familie verstrengeld.

Politieke leiders proberen intussen verbeten strijd te leveren tegen enerzijds de extreme klimaatuitdagingen en anderzijds de illegale migratiestromen aan hun kusten.

Youri heeft een aangename en vlotte schrijfstijl en trekt de lezer meteen in het verhaal. Alhoewel het een behoorlijk lijvig boek is verveelt het geen seconde.

Van harte welkom bij StoryLand, Youri.