DE TREURWILG

JEROEN FOLLENS

Ludovic is een wat zonderling figuur die zichzelf al eens verliest in lange monologen. Hij is heel belezen en uiterst verstandig, maar net daardoor geeft hij vaak een pedante indruk. Hij vindt moeilijk aansluiting bij mensen, wat versterkt wordt door zijn psychosegevoeligheid. Tijdens zijn studentenleven ontmoet hij Suzanne. Als levenspartner van de mysterieuze Ludovic zijn haar toekomstverwachtingen aanvankelijk heel hoog, maar zal het huwelijk met haar psychiatrisch belaste man stand houden? Ludovic draagt immers een groot geheim met zich mee.

De Treurwilg is een fictief verhaal gebaseerd op gedramatiseerde gebeurtenissen uit de realiteit. Een verhaal waarin de auteur het levensverhaal neerpent van een man met ernstige psychiatrische problemen. In het scheppen van de juiste sfeer hoeft de auteur hoeft niet onder te doen voor Oost-Europese schrijvers. Dit is een meesterwerk in zijn genre. Het boek maakt een mix van gevoelens bij je los: ongeloof, boosheid, en medeleven.  Dan weer vertederend of afschuwwekkend. Soms zou je het boek door de kamer willen zwieren om het dan weer snel op te rapen en verder te lezen tot het onverwachte einde. Het laat je niet los.

 

Jeroen Follens is werkzaam in de hulpverleningssector. Hij heeft dit boek geschreven vanuit zijn persoonlijke en jarenlange ervaring met geïnterneerden. Hij studeerde cultuurwetenschappen, orthopedagogie en heeft een lerarendiploma. Gedurende enkele jaren gidste hij in het Museum Aan de Stroom in Antwerpen, het Archeocentrum in Velzeke en het kasteel van Wissekerke in Bazel.

Aantal blz: 402
Vorm: paperback
ISBN: 9781916268548
PRIJS €19,98