Lieve Pauwels

Lieve Pauwels is in 1981 aan de Katholieke Universiteit van Leuven afgestudeerd als Master in de criminologie. In 2000 heeft ze bijkomend een Getuigschrift Pedagogisch Bekwaamheid (GPB) behaald aan het Hoger Instituut der Kempen (HIK) in Geel.

Ze was professioneel actief binnen drie domeinen. In de kinderbescherming in België vond ze haar allereerste job: opvoedster. Daarna heeft ze als gevangenisdirectrice gewerkt in België (opleiding in de Hulpgevangenis van Leuven, benoemd in de gevangenis van Merksplas) en in Nederland (Justitieel Complex Koning Willem II).) In Nederland heeft ze nog als unitmanager bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt en is ze geëindigd als docente in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) te Geel.

Lieve heeft altijd een passie voor schrijven gehad en nu heeft ze haar eerste roman uit. Ze is het daarvoor niet ver gaan zoeken.

 

Alles heeft een reden

Laura is een 32-jarige gevangenisdirectrice in een mannengevangenis. Ze is enig kind en in diepe ellende vaderloos opgegroeid bij haar aan drank en medicijnen verslaafde moeder. Ze weet niets over haar vader – haar moeder behoudt over hem het stilzwijgen – maar ze mist hem verschrikkelijk.
Ze heeft een grote kinderwens die haar man Jean weigert in te willigen, zonder haar te zeggen waarom. Dat is voor Laura een extra kruis dat zwaar om dragen is. Op een dag gooit Jean het haar brutaal voor de voeten: het komt door haar moeder.
In de gevangenis schiet Laura goed op met de langgestrafte gedetineerde Alexander. Ze was van bij het eerste contact meteen door hem geïntrigeerd. Hij is dan ook een knappe 53-jarige ex-bankdirecteur die gokschulden had en zijn bankkantoor in de fik stak. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. In zijn studententijd was hij een flamboyante jongeman die nooit om een scharrel verlegen zat. Wanneer haar moeder ongeneeslijk ziek wordt, stort Laura haar hart bij hem uit. Het is het begin van een verboden vertrouwensrelatie.
Amper 53 jaar oud sterft Laura’s moeder. Ze laat Laura drie bijzondere dingen na: een oude foto van een jonge man die Laura’s vader is, een hangertje dat hij Laura’s moeder in een ver verleden cadeau heeft gedaan en een stel brieven waarin haar moeder uitlegt hoe het met haar zo ver is kunnen komen. Wat Laura gehoopt had – de identiteit van haar vader te kennen – wordt niet bewaarheid. Ze krijgt wel te verwerken dat haar vader op een abortus van haar heeft aangedrongen. Ze deelt de inhoud van de brieven, haar verdriet en woede daarover met Alexander, maar die reageert niet zoals ze had gehoopt.

Lieve Pauwels heeft een vlotte schrijfstijl en de actie begint op de eerste bladzijde. Met haar doorgedreven kennis van zaken heeft ze hier een boeiend roman neergeschreven.

Welkom bij StoryLand Lieve.