Alain Leemans

Alain Leemans is 73, van opleiding handelsingenieur. Na een 40 jarige carrière in het bedrijfsleven (doorgaans gericht op de herstructurering van verlieslatende bedrijven) heeft hij onlangs aan de VUB een opleiding in de filosofie met succes afgerond. Zijn proefschrift voor het behalen van de graad ‘Master in de moraalwetenschappen en wijsbegeerte’ zou over de teloorgang van de democratie handelen, uiteraard ontologisch-filosofisch, maar aangevuld vanuit een bedrijfseconomische invalshoek. Vandaar de vermelding ‘sterkte-zwakte analyse’ in de titel. Het origineel academisch proefschrift heeft hij a posteriori aangevuld met bijkomende inzichten waardoor het uiteindelijk een essayistisch opiniestuk werd.

 

Quo vadis, democratia?

Een ontologisch onderzoek naar het falen van de democratie. Een sterkte-zwakte analyse.

 

“Verkiezingen zouden de ultieme uitdrukking van parlementaire democratie zijn. Partijen trokken echter de samenstelling van kieslijsten naar zich toe en werden zodoende ‘incontournable’ voor wie verkozen wil geraken. Verkiezingen hebben de macht van de volksvertegenwoordigers gebroken en overgeheveld naar een klein groepje partijleiders. Democratie gleed af naar particratie. De vraag of verkiezingen moeten plaats ruimen voor een ander systeem van representatie is gesteld, maar blijft open.”

 

Het gaat slecht met de Westerse democratieën.
Na enkele preliminaire vaststellingen wordt dieper ingegaan op de sterkten van de democratie: als enig model zouden democratieën welvaart genereren, vrijheid en gelijkheid garanderen, kansen tot ontplooiing bieden en een dam tegen autocratieën opwerpen. Die sterkten blijken uiteindelijk zwakten te zijn. Een aantal bedreigingen, zowel interne als externe, zetten democratieën onder druk.
Finaal worden enkele aanbevelingen geformuleerd om het tij te keren.

 

Vanuit StoryLand vonden we het interessant om dit boek uit te brengen, vooral omdat het aansluit op de boeken van Chris Taes over de polarisatie in onze maatschappij. Alain zet dan weer vraagtekens bij onze democratie zelf en geeft daarmee nog meer stof tot nadenken.

Je zal het wellicht niet steeds eens zijn met zijn visie, maar, net zoals met de boeken van Chris Taes, heeft het de verdienste jou uit te dagen een eigen mening te vormen over de materie; en als we dat allemaal doen, komt er misschien een mooi alternatief uit.

Alain hanteert een vlot leesbare en toegankelijke schrijfstijl. Hij heeft zich zeer goed gedocumenteerd wat de credibiliteit van dit werk versterkt. Een must voor iedereen die begaan is met onze democratie.

 

Van harte welkom bij StoryLand, Alain.